Náš klient si vzal půjčku a následně, cca 14 dní poté, nás navštívil a chtěl se oddlužit. Klienta jsme upozornili, že by mohl vyvstat problém. Poslední věřitel by mohl namítat, že byl podveden. Tak jak jsme klienta upozornili, tak se i stalo. Věřitel podal na svého klienta trestní oznámení a započalo vyšetřování. Jelikož v našem spolku máme právníka, tento našemu klientovi zcela zdarma pomohl a trestní stíhání bylo odloženo. Výše uvedené, ale i přes tento výsledek, nedoporučujeme a důrazně před tímto počínáním varujeme. Člověk, který uvažuje o insolvenci, by si neměl již brát žádné další úvěry a měl by svou situaci řešit právě insolvencí a nevytloukat „klín klínem“.