Splácím své dluhy, měsíčně asi 9 000 Kč a na živobytí mi zbývají zhruba 3000 Kč na měsíc. Můžu se oddlužit?

– Vaše otázka je na individuální posouzení. Navštivte naši kancelář a my Vám rádi zdarma poskytneme radu, konzultaci.

Jsem na mateřské dovolené a nemám příjmy, kromě RP (3 500 Kč). Dluhy mám kolem 200 000 Kč. Je možné podat insolvenci?

– Ano, je to možné za určitých podmínek, které musí být splněny.

Musí se pro insolvenci doložit souvislý plat za poslední 3 roky? Nenavazuje mi totiž příjem měsíc po měsíci.

Jako příloha k Návrhu na oddlužení se musí připojit potvrzený příjem za poslední 3 roky (celé roky). Pokud nemáte navazující příjem, budete muset prokázat, jaký příjem jste v té době měla. Bude stačit čestné prohlášení na scházející roky.

Může exekutor provádět dále srážky ze mzdy nebo z důchodu, když je podaný návrh na povolení oddlužení a dlužník je již v insolvenčním rejstříku?

Ne, exekuci nelze dále provádět.

Jakou výši dluhu musí dlužník minimálně splatit?

Dlužník v oddlužení dle insolvenčního zákona musí uhradit nejméně 30 % z celkového počtu nezajištěných závazků.

Může být oddlužen i podnikatel?

Ano může. Podle nových směrnic je zdravotní a sociální pojištění zahrnuto do dluhu.

Mám nízký příjem a na insolvenci dle insolvenční kalkulačky nedosáhnu. Je tuto situaci možno nějak řešit?

– Ano, lze, například darovací smlouvou.

Jak mám doložit příjem u ÚP, když jsem z ÚP nedostávala žádné peníze?

– Doložíte potvrzení z ÚP o době evidence a výši dávek (když není, ÚP potvrdí, že dávky nebyly vyplaceny).

Byl jsem odsouzen za trestný čin, je možné podat návrh na oddlužení, či nikoliv?

– Otázkou je, za jaký trestný čin a kdy byl spáchán. Pro posouzení situace doporučuji návštěvu naší kanceláře.