Úvodní konzultace

Slouží k reálnému posouzení možnosti oddlužení na základě informací o aktuální situaci klienta.

Schůzka v kanceláři

Klient dodá veškeré potřebné dokumenty, které se týkají jeho případu.

Vypracování insolvenčního návrhu

Na základě dodaných podkladů jej připraví zkušený advokát.

Zahájení insolvenčního řízení

Vypracovaný insolvenční návrh podáváme k příslušnému soudu, čímž se zahájí insolvenční řízení.

Povolení oddlužení

Soud rozhodne o povolení oddlužení a stanoví insolvenčního správce.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

Soud rozhodne za přítomnosti dlužníka o formě oddlužení, a to buď prodejem majetku dlužníka nebo splátkovým kalendářem max. na 5 let.

Ukončení procesu oddlužení

Dlužník splnil všechny požadované povinnosti a soud jej osvobodí od zbytku pohledávek věřitelů.
Nebo nás navštivte v naší kanceláři Sokolská 8 , Olomouc.

Oddlužení - Lidé v nouzi

.

9 + 12 =

  • Úspěšnost vyřízení insolvence 98% 98%
  • Snížení dluhu až o 70% 70%